View Single Post
Eski 13-09-2017, 01:54   #183
FASEN
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 13-09-2017
Şehir: Sakarya
Mesajlar: 1
Arkadaşlar bir konuyu paylaşmak istedim. Tapusu olup ta ormanın el koyduğu araziler için şu durum mevcut.
Orman Müdürlüğü 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazetede çıkan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin Tapulaması ve kadastrosu yapılmış yerlerde orman kadastrosu başlığı altındaki 19.Maddesinin 3 ve özelliklede 4. fıkrasına istinaden iptal davaları açıyor.
4. fıkra şöyle der:
Yukarıda belirtilen listelerde yer alan parsel sahipleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine çalışmanın kesinleşmesini müteakip durumu anlatır tebligat yapılarak orman sınırları içinde tamamı kalan yerlerin terkini ile kısmen kalanların rızaen terk işlemlerinin otuz gün içinde yapılması, yapılmaması halinde tapu iptal davaları açılacağı ilgili İşletme Müdürlüğünce bildirilir. Süresi içerisinde rızaen terkin yapılmaması halinde tapu iptali ve orman olarak tescili için dava açılır.
diyor. Görüldüğü gibi madde çok ağır.

Yukarıda bahsettiğim yönetmelik 27.11.2013 tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de değiştirilip 19. maddenin 3. fıkrası vatandaşın lehine olacak şekilde düzeltiliyor. En ağır maddesi olan 4. fıkrası ise kaldırılıyor.
Yeni yönetmelik şöyle der;

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası ise dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

(3) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf tayini yönünden bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulmasının mümkün olmadığı hallerde;

a) Tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları esas alınır.

b) Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ağaçlık alanlar parsel bazında değerlendirilir. Ağaçlık alan; üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle Devlet ormanı, amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak sınırlandırılır.”

Bu söylediğim değişiklik, www.ogm.gov.tr nin web sayfasında Mevzuat adlı menü tıklandıktan sonra sol tarafta Yönetmelik linkini tıklayıp 21-40 . sayfalarda (alttaki sayfa numaralarını tıklayınız) ORMAN KADASTROSU VE 2-B UYGULAMA YÖNETMELİĞİ başlığını tıkladığınız da bu yazıyı yazdığım tarih itibari ile yürürlükte olan yönetmeliğin 19. maddesi aşağıdaki gibidir.

Tapulaması ve kadastrosu yapılmış yerlerde orman kadastrosu
MADDE 19 – (1) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastro
çalışmalarında tapulama ve kadastro tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzum
kalmadığı tespit edildiğinde; tapulama ve kadastro sınır ve ölçülerinin aynen kabul edildiği yazılmak ve
ayrıntılı tutanak tutulmak suretiyle tespit edilen sınırlar, orman sınırı kabul edilerek haritasında
işaretlenir.
(2) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde, ormana sınır tapulama ve kadastro parselleri,
orman kadastro haritalarında mutlaka gösterilir.
(3) (Değişik:RG-27/12/2013-28864) Tapulama ve kadastro çalışmalarında yapılan tespitin vasıf
tayini yönünden bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olmaması nedeniyle tapulama ve kadastro
tespitlerine aynen uyulmasının mümkün olmadığı hallerde;
a) Tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen
kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları esas alınır.

b) Tapulu yerlerde bulunan ve tabii olarak veya ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ağaçlık alanlar
parsel bazında değerlendirilir. Ağaçlık alan; üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer,
üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle Devlet ormanı,
amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak sınırlandırılır.
(4)(1) 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sınırlandırma ve tespitleri yapılarak otuz
günlük kısmî ilâna alınan orman alanlarında orman kadastrosu yapılmış sayılır.

(1) 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası ise dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Görüldüğü gibi 3. maddesi vatandaşın lehine değiştirilmiş ve 4. maddenin başına 1 rakamı atarak ve aşağıda da açıklamasını yapıp bu maddenin kaldırıldığını belirtmiştir.
Dolayısı ile artık tapulu arazilerin iptal davası açılarak vatandaşın elinden alınmasına dur denilmiştir.
Lütfen bu bahsettiğim konuyu her platformda bahsediniz. Çünkü Tapu dairelerine güvenilerek alınan bu arazilerin vatandaşların elinden alınmama sı gerekir.

Bu konuda detaylı bilgi ve AİHM kararını internetten bulabilirsiniz.

Bu yazıyı da okursanız iyi olur.
http://www.hukukihaber.net/orman-ser...kale,4679.html

Saygılarımla..


Düzenleyen FASEN : 13-09-2017 saat 10:53
FASEN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön