View Single Post
Eski 02-08-2012, 09:39   #1
bedritürk
Yeni Üye
 
Giriş Tarihi: 25-08-2011
Şehir: Manisa-akhisar
Mesajlar: 25
zeytin yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR


1- Ağır, killi, taban suyu yüksek ve kışın su biriken topraklar(Taban arazilerde) zeytin yetiştiriciliği için uygun değildir. Ağır ve nemli topraklarda, kökler yüzlek olacağından toprak işleme sırasında zarar görürler. Uygun bir kök gelişimi için toprak katmanlarında geçirimsiz bir tabakanın bulunmaması gerekir. Böyle arazilerde zeytin dikilmesi durumunda mutlaka drenaj ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir.

2- Zeytinlik tesis etmeden önce arazi 1 metre aralıkla dipkazan(subsoiler) ile 90 cm derinlikten patlatılmalıdır.

3- Zeytin fidan çukurlarını yeterli büyüklükte açarak kök sisteminin derine sağlıklı gelişmesi sağlanmalıdır.

4- Temel gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre mutlaka yapılmalıdır.

5- Zeytin fidanına şekil vermek için 3-4 yıl beklenmemeli, birinci yılın sonundan itibaren özellikle iki gövde oluşumunu engelleyici müdahaleler yapılmalıdır.

6- Zeytin fidanı sert budanarak değil, kademeli budanarak meyveye yatırılmalıdır.

7- Zeytin fidanı tam meyveye yatmadan alt dalları atılmamalıdır.

8- Sofralık zeytin elde edilmek isteniyorsa her yıl dengeli budama yapılmalıdır.

9- Zeytinde sert budamadan kaçınılmalıdır.

10- Zeytinin budanmasında yaprak/odun oranına dikkat edilmelidir. Ağaca bakıldığında ilk dikkati çeken odun değil, yaprak yoğunluğu olmalıdır.

11- Zeytin meyve bağladıktan sonra normal budama değil, sadece meyve seyreltilmesine yönelik budama işlemi yapılmalıdır.

12- Yapılan budama ile güneş ışınlarının direkt ağacın içine girmesi engellenmelidir.

13- Yapılan budama ile yeşil aksamın olabildiğince fazla kısmının güneşlenmesi sağlanmalıdır.

14- Her bahçeye, hatta her ağaçta uygulanacak budama şiddeti farklı olmalıdır.

15- Bir önceki yıl fazla meyve veren ağaçta çok hafif, az meyve veren ağaçta oluşan sürgün miktarı ve amaca göre daha şiddetli budama yapılmalıdır.(Maalesef üreticilerimizin çoğu, fazla ürün aldıktan sonra sert budama yapma alışkanlığından vazgeçememektedir.)(Yapmış olduğumuz gözlemlerde 2009 yılında fazla ürün veren bahçelerde, 2010 yılında budamanın çok hafif olarak yapıldığı alanlarda ağaçların yeterli meyve bağladığı, budamanın sert yapıldığı ağaçlarda hemen hemen hiç dane bağlamadığı görülmüştür.

16- Zeytinde sürgün faaliyeti başlamadan budama tamamlanmalıdır.

17- Toprak işleme derinliği çiçeklenme devresine kadar azaltılmalı, meyve bağlama devresinden sonra amaç yabancı ot kontrolü ve toprağın çatlamasını önlemek olmalıdır.(8-10 cm)

18- Derin toprak işlemeden kaçınılmalı, ana köklere zarar verilmemeli, zeytinin aktif büyümesinin olmadığı yani dinlenme döneminde en derin toprak işleme ana köklere zarar verilmeden yapılmalıdır.

19- Taban sertliği oluşan zeytinliklerde tekli dipkazan(subsoiler) çekilmelidir.

20- Zeytin dal kanseri ile bulaşık bahçelerde, başarılı olmak için bir yılda 4 kez bordo bulamacı uygulaması yapılmalı, budama Temmuz-Ağustos aylarında yapılmalıdır.

21- Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı, ağaçlar sürgün faaliyetine başlamadan ve çiçeklenme öncesi ilaçlama yapılmalıdır.(Ege Bölgesi)

22- Zeytinlerin, Verticillium Hastalığına yakalanmaması için ara ziraatı ve derin toprak işleme yapılmamalı, dipkazan çekerek taban sertliği giderilmeli, drenaj yapılarak arazideki fazla suyun arazi dışına ve kök seviyelerinin altına taşınmalıdır.

23- Verticillium Hastalığına karşı ara konukçu görevini yapan, pamuk, patlıcan, domates, biber ve çilek gibi bitkilerin ekiminin yapıldığı yerlerde zeytinlik tesis edilmek isteniyorsa 2-3 yıl hububat ekimi yapıldıktan sonra zeytin dikilmelidir.

24- Antraknoz hastalığının zeytinde yaptığı zararlar konusunda dikkatli olunmalıdır.

25- İlaçlamalarda zeytin ağacının taç iz düşümünün 2 katı kadar ilaçlı mahlül kullanılmalıdır.

26- Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadelede kurumların uyarıları dikkate alınarak mücadelenin herkes tarafından aynı anlarda yapılması mücadeleden beklenen faydanın artmasına yol açacaktır.

27- Üreticilerin dikecekleri zeytin çeşitlerinin seçiminde bölgesine adaptasyon sağlamış çeşitleri seçmesi, yıllarının boşa gitmemesi açısından önemlidir.

28- Zeytin, sağlıklı gelişebilmesi için metrekareye 650-700 kilogram suya ihtiyaç duymaktadır.

29- Yıl içindeki yağışların 650-700 kilogramın altında kalması durumunda eksik kalan kısım sulama ile tamamlanmalıdır.

30- Zeytin, suya en çok çiçeklenme-dane tutma dönemi(Mayıs-Haziran) ile çekirdeğin sertleşmeye başladığı dönem(Temmuz-Ağustos)’ de ihtiyaç duyar. Bu zamanlarda toprakta yeterli suyun bulunması hem dane tutumunu arttırır, hem de tanenin irileşmesini sağlar. Zeytinin bol çiçek vermesine rağmen çok az tane tutması ve tane dökülmesinin en büyük nedeni topraktaki suyun o dönemde yetersiz olmasıdır. Kış ve bahar yağışlarının yetersiz olduğu yıllarda sulama yapılması, dane tutumunun artmasına ve dökülmelerin önüne geçecektir.

31- Damlama sulama sistemi uygulanan alanlarda memelerin debisi toprak yapısına uygun seçilmelidir.(Ağır topraklarda düşük debili gibi)

32- Gübreleme toprak analizlerine göre her yıl yapılmalıdır. Zeytinde, gübreleme yetersiz ve dengesiz, hatta birçok üretici hiç yapmamaktadır.

33- Zeytine asırlardan beri su ve besin maddelerinin zeytinin isteğine göre dengeli verilmediğinden kaynaklanan periyosite(bir yıl verim, bir yıl güç toplama( su ve besin maddesi)) de asgariye indirilerek, zeytin her yıl verim verir hale gelecektir.

34- Sızma zeytinyağı elde etmek için, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele ve hasattan sonra zeytinin bekletilmeden sıkılması yeterli olacaktır.

35- Zeytinde şekil bozukluklarının nedenleri ve toprak etmenli fungusların ağacın bünyesine geçmesi;
Zeytinde şekil bozukluğuna neden olan etmenlerden biride, arazide yapmış olduğum gözlemler neticesinde karşılaştıklarım, beni literatür taraması yapmaya yöneltti. Literatür taraması neticesinde Eriophyid Akar türlerinin zeytinde yaptığı zararlar konusunda araştırmalar yapıldığını ve yaşadığımız şekil bozuklukları ile örtüştüğünü, söz konusu zararlının Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında en yoğun olarak faaliyet gösterdiklerini, yaprak, sürgün, çiçek tomurcukları, çiçeklerde ve danelerde beslendiğini, danelerdeki emgi yerlerinde şekil bozukluğu oluşturduklarını, ayrıca çiçeklenme devresinde yoğun olduklarında şiddetli çiçek dökümüne neden olduklarını, kalite ve kantite kayıplarına sebep oldukları, ayrıca yapraklarda çalıştıklarında yapraklarda emgi yerlerinde sararmalara ve şekil bozukluklarına neden olduğunu gördüm. Bu konu son yıllarda iklimlerde yaşanan değişkenlikler ve bazı grup ilaçların üst üste birden fazla kullanılmasından dolayı doğal dengenin bozulmasından kaynaklanabilir.

Ayrıca bitki besin maddesi noksanlıklarından kaynaklanan şekil bozukluklarınada rastlanmaktadır.

Şunu bilmemiz gerekir. Topraklarımızda verticillium mantarı var. Bu mantarda bitkinin kökünde açılan yaradan bitkinin bünyesine girmektedir. O zaman yapacağımız iş, bitkimizin kökünde yara açmayarak, hastalığın bitki bünyesine geçmesini engellemektir.

 
bedritürk Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla Başa Dön