Araçlar

Bookmark and Share


Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği

Günümüzde doğal kaynaklarını korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı başaran ülkeler 21. yüzyıla güvenle adım atacaklar ve bu dünyadaki yerlerini sağlamlaştıracaklardır.

Olağanüstü güzellikler içeren ülkemiz zengin bir bitki ve hayvan varlığına sahiptir. Ülkemizin coğrafi konumunun, iklim, jeoloji, toprak ve su kaynakları gibi farklı ekolojik değerlerin uygun özellikler taşıması, kuşların göç yolları üzerinde bulunması, buzul çağlarında bir çok hayvana sığınak teşkil etmesi sebebi ile hayvan varlığı bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir.

Avrupa kıtasının tümünde bitki türlerinin sayısı 12.000 kadar olmasına karşı, bugün Türkiye'de tespit edilen bitki türü sayısı hemen hemen bu sayıya ulaşmaktadır. Bunun 3.000 civarındaki kısmı sadece ülkemize özgü endemik türlerdir.

Avrupa faunasını ve hayvan varlığını oluşturan türlerin sayısı 60.000 e yaklaşırken, ülkemizde 80.000 e yaklaşmaktadır. Türkiye bir çok hayvan türünün anavatanı olarak bilinmektedir. Örneğin alageyiğin orijini Akdeniz Bölgesi, sülünün orijini ise Samsun'dur.

Yurdumuzda

120 civarında memeli,

400 civarında kuş,

130 civarında sürüngen,

300 civarında balık türü bulunmaktadır.

Bunlardan

15 memeli

46 kuş,

18 sürüngen,

5 kurbağa türü yok olma tehlikesi altındadır.

Ülkemizin toplam sulak alanı, 1 milyon hekrar alanı aşmaktadır. Yaklaşık 250 üzerinde sulak alan mevcuttur. Bu doğal zenginliklerimizin ve canlı kaynaklarımızın korunması gerekmektedir. Bu amaçla ülkemiz, çeşitli uluslar arası sözleşmelere taraf olmuş, taraf olma çalışmaları devam etmektedir.

Ekosistemde meydana gelen bozulma ve tahribatın sonucunda bir çok hayvanın nesli tehlikeye düşmüş ve nesilleri yok olmuştur.

Ekosistemi tahrip eden unsurlar arasında;

-Çevre kirliliği

-Sanayi

-Kent yerleşimi

-Hızlı nüfus artışı

-Aşırı ve bilinçsiz avlanma,

-Turizm

-Orman ağaçlarının kesilmesi ve yangın

- Erozyon

-Anız yangınları

-Eğitim yetersizliği

gibi nedenlerle doğal kaynaklar üzerindeki yanlış kullanım ve aşırı baskı sonucu bitki ve hayvan türlerinin yaşama ortamları tahrip edilmiş, bazı bitki ve hayvan türlerinin nesli tüketilmiştir.

Doğanın Korunması

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bu doğal zenginliklerimizi korunması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Nesli tehlike altında olan türler için eylem planları hazırlanmaktadır. Özellikle yaban hayatının korunması için bir çok proje yaptırılmış, tamamlanan projeler sonucunda, başta projelerin yapıldığı bölgelerde olmak üzere,çocuklar, gençler, yerel yöneticiler ve halkın eğitilmesi amacı ile eğitim programları düzenlenmiş, internet aracılığı ile, yazılı ve görsel basınla yapılan çalışmalar kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca çeşitli okullardan gelen öğrencilere de hayvan varlığının korunması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Dergisi-Kozalak Sayı:51
21-05-2005
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2018