Araçlar

Bookmark and ShareMadımak: (Polgyonum coğnatum) Karabuğdaygillerden otsu bitki. Uzunca yapraklı, küçük pembe çiçeklidir. Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 720-3000 mt. ykseltilerde, yol kenarlarında, yamaçlarda, kayalıklarda, ekinler arasında yabani olarak yetişir.
Orta Anadolu'da (Sıvas, Kayseri vb.) kırsal bölgelerde yaprakları sebze olarak kullanılır.
Sivas yöresinde oynanan ve fiğürleri madımak toplama hareketlerini andıran toplu kız oyununa da madımak denir.

Mappa:Mappa:[/B] Molik adalarında yetişen macaranga cinsinden ağaç. 30 cm genişlik ve 60 cm uzunluktaki yaprakları tabak ve sofra örtüsü olarak kullanılır. (Sütleğengillerden) Molik adalarında yetişen macaranga cinsinden ağaç. 30 cm genişlik ve 60 cm uzunluktaki yaprakları tabak ve sofra örtüsü olarak kullanılır. (Sütleğengillerden) Maguey: [/B]Amerika'da yetişen yağlık bitki. (Ageve Salmiana) Saplarımda bol olan sıvı şekerden, suyu uçurulup koyulaştırılark Meksika'da kullanılan maguey balı ve şarap elde edilir.(Maguey'den ayrıca ticarette sisal'lerle aynı değerde tutulan ip elde edilir.

Mahmurçiçeği: blş. i. bot. Çiğdemin bir adı.

Maki (Machy): Akdeniz iklim koşullarına uyum sağlamış çalı ve ağaçcık formundaki odunsu çok yıllık bitkiler; bu bitkilerin oluşturduğu formasyon.

Makro (Macro): Büyük. Uzun

Makrobiyotik tohumlar: 15 yıldan fazla saklanabilen tohumlar

Makro Elementler: Azot, fosfor, potas, kalsiyum gibi en önemli elemanlar

Makrogamet Dizi hücre

Makrokarpa (Macrocarpha): Büyük meyveli

Makroklima (Macroklima): Coğrafi bir bölgeyi içine alan, böyle bir bölgede egemen olan iklim tipi

Makrospor Embriyo kesesi primer ( birincil ) hücresi

Makrosporanj: Dişi spor kesesi

Makrosporanjium: Bkz. Nucellus

Makrosporofil: Karpel

Malak: Manda yavrusu

Mallotus: Sütleğengillerden

Malç: Buharlaşma nedeniyle toprak suyunun kaybını önlemek için kullanılan madde( Anız malçı, toprak malçı, sap malçı, kağıt malçı gibi )

Malçlama: Toprağın organik madde artıkları ile örtülüp karıştırılması işlemi

Malpighiacaea: İki çenekli, ayrı taç yapraklı,tümsek çiçekli bitkiler familyası; örnek tipi malgipghia'dır.

Malt: i. Bira yapmak üzere çimlendirilmiş, özel kulelerde kökleri ve filizleri ayıklanmış arpa.
Malt özellikle glüsit ve enzim(çimlendirilmiş arpa diyastazı) gibi yedek besin maddeleri yönünden zengindir. Onun için, bira veya sindirimi kolay malt'ı unlar v.b. halinde yardımcı besin olarak kullanılır.
Manglietia: i. Güneydoğu Asya'da yetişen orman ağacı. (Manolyagillerden)

Manitoba: i. Kanada buğdayı. Anayurdu Kanada'daki Manitoba eyaleti.

Mannitol; Besin maddelerinin bitki tarafından alınmasında rol oynar. Bir şelet gibi çalışarak bitkinin besin maddelerinin alımına yardım eder.

Manolya : i. (Pierre Mangol'un adından fr. magnolia'dan) Amerika ve Asya'da otuz beş kadar türü bulunan ağaç veya ağaççık. Yaprakları tam ve almaşıktır. Bazı türlerinde kışın yaprakları dökülür, bazı türlerinde dökülmez. Çiçekleri büyüktür. Bir sapta bir tek çiçek bulunur. Bir çok türü süs için yetiştirilir. Hava ve iklim değişiklilerine az dayanıklıdır. Başlıca türleri; büyük çiçekli manolya(Magnolia frandiflora), M. acuminata, M.thompsoniane v.b.

Manolyagiller: Çogl. blş. i. Basit ve almaşık yapraklı, iki çenekli bitkiler familyası.

Mansap veya mansab: Bir ırmağın denize veya başka bir ırmağa döküldüğü birleştiği yer, ağız, kavşak.

Mantisia: Sıcak limonluklarda yetiştirilen bitki. (Küçük mavi çiçekler açar; bitki biraz sallanınca bu çiçekler uzun zaman titrer). İlmi adı Mantisia saltotoria. (Zencefilgillerden)

Manubriyum: i. bot. Chraceae familyasından su yosunlarında erkek organı meydana getiren sekiz hücreden biri.

Mappa: Molik adalarında yetişen macaranga cinsinden ağaç. 30 cm genişlik ve 60 cm uzunluktaki yaprakları tabak ve sofra örtüsü olarak kullanılır. (Sütleğengillerden)

Marattiae: Spor keseleri yaprakların kenar kısımlarında bulunan eğreltiotları familyası.

Marattiales: Esas eğreltiotlarına benzeyen, ama çeperleri çok katmanlı ve açılma halkasından yoksun spor keseleriyle ondan ayrılan çiçeksiz bitkiler takımı.

Marcetia: And dağlarında yetişen bitki. Bir çok türü, çiçeklerinin güzelliğinden dolayı ılık limonluklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Marcgravia: Tropikal Amerika'da yetiştirilen, iki çeşir yapraklı, salkım çiçekli tırmanıcı ağaççık. Elli kadar türü bilinir.

Marchantia: Yere yapışık olarak yaşayan tatlı ciğer yosunu. Bir sap üzerinde bulunan sepet veya dilimli tepsi biçiminde üreme organları pek güzeldir. Spor kesesi dişi organların altındadır ve çok küçüktür. Görünüşte hepsi birbirine benzeyen sporlar meydana getirir. Fakat hepsi bir eşeylidir. Bazısında Erkek sürgün, bazısında dişi sürgün oluşur.

Marenta: i. (İtalyan botanikçisi Bartelemeo Maranta'nın adından). Tropikal bölgelerde yetişen, güzel renkli yapraklarından dolayı bir çok türü limonluklarda yetiştirilen, calethea'ya benzediğinden çoğu zaman onunla karıştırılan, Marantaceae familyasının örnek tipi.

MaripaÇ Bir palmiyenin tür adı. (Attalea maripa) Tohumundan maripa yağı denilen bir çeşit margarin elde edilir.// Tropik Amerika'da yetişen tırmanıcı ağaç veya ağaçsılardan bir düzine türün cins adı. Çitsarmaşığıgillerden.
Marjinal: Kenarda, yanda olan. Reçine kanallarının epidermis altında ve bitişiğinde olması durumu.

Markhamia: Daima yapraklı ağaç veya ağaççık. Afrika ve Asya'nın tropikal bölgelerinde yetişir. Markhamia platyalix süs bitkisi olarak yetiştirilir. (Bignoniaceae familyasından).

Marlierea: Meyveleri yenen ağaç veya ağaççık. Brezilya'da elliden fazla türü vardır. (Mersingillerden)

Martynia: (İngiliz botanikçisi John Martyn'nin (1699-1768) adından). Karşıt veya nadiren almaşık yapraklı ot. Çiçekleri yaprakların koltuğunda veya dalların ucunda başak halinde bulunur. (Martynia fragnans meyvelerinin acaipliğinden dolayı limonluklarda yetiştirilir. Boruçiçekgiller takımından martyniaceae familyasının örnek tipi.

Marulcuk: Düğünçiçeğigillerden bir bitki (Helle borus niger)

Marumia: Asyanın tropikal bölgelerinde yetişen tırmanıcı ağaççık. Bir türünün üzümsü meyvelerinden Cava'da serinletici içki yapılır. (Melastomaceae familyasından)

Maskeli arı: Yalnız yaşayan ve çiçek tozo toplamak için bacaklarında fırça bulunmayan küçük arı. (Zarkanatlıların arıgiller familyasından) Rezede çiçeklerini sever. İçi boş bitki saplarına, genellikle kuru böğürtlen dallarına, yahut toprağa yuva yapar. Kurtçuklarını beslemek için burada bal yapar.

MaskelilerÇ İki çeneklilerden bitişik taç yapraklı, üst yumurtalıklı, merkezden eteneli çiçekli bitkiler takımı. Sıracagiller(nevruzotu-aslanağzı-yüksükotu-canavarotugiller- bignoniceae(Katalpa) v.b. gibi çiçeği az veya çok maskeyi andıran bitkileri kapsar.

Mavritia: Yelpaze biçiminde yaprakları olan 7-8 m. boyunda palmiye. Çiçekleri bir evcikli veya çok defa erseliktir. Mavritia sagus veya fleçuosa'nın özünden besleyici bir fekül çıkarılır.
Megaterm: Yıllık ortalama sıcaklığın 200C nin üzerinde olan, sıcak iklim kuşağında yetişen bitkiler grubu için kullanılır.

Melezleme: Bir cinsin değişik türlerinin birbiriyle çiftleştirilmesiyle elde edilen bir alt tür. Hibritleme

Meristem:Bitkilerde büyümeyi sağlayan sürgen doku.

Meso (Mezo): Orta. Ne çok, ne az. Arası

Mesıbiyotik tohumlar: 3- 15 yıl saklanabilen tohumlar

Mesofil (Mesophyl): Yaprağın klorofil asimilasyonu yapan yeşil dokusu. Orta büyüklükte yaprak

Mesokarp (Mesocarp, mezokarp): Meyvenin orta bölümü, yenen kısmı

Mesoterm Yıllık ortalama 150 – 200 C arası sıcaklığı seven ılıman kuşak ( bitkileri )

Meşcere Ağaç topluluğu. Bir orman ekosisteminde ağaçların oluşturduğu bölüm.

Meyve Yaprak Bkz. Mesokarp

Micelyum: Bkz. Miselyum

Mikrofil (Microphyl): Küçük yapraklı

Mikrobiyotik tohumlar: En çok 3 yıl saklanabilen tohumlar

Mikro elementler: Demir, manganez, bor, çinko, bakır, molibden gibi toprak için gerekli ikincil elementler.

Mikrogamet: Erkek hücre

Mikroklima: Organizmaların vücut yüzeyi ve boyutundaki iklim. Orman içi iklim. Küçük lokal iklim. ( Bazen Mesoklima yerine de kullanılır )

Mikropil: Tohum taslağındaki polen borusunu embriyon kesesine ulaştıran dar aralık ( delik ).

Mikroprotal: Erkek gametofitleri. Erkek organları taşıyan bitkiler.

Mikroprotaryum Polenlerin jeneratif hücrelerinin bölünmesiyle oluşan, gelişmemiş protalyum

Mikrospor: Pollen tanecikleri

Mikrosporanj: Erkek spor kesesi. Pollen kesesi.

[B]Mikrosporofil ( Microsporophyl): Çiçeklerin erkek organları. Stamen.

Mikroterm: En düşük sıcaklık derecelerine yetişebilen ( Bitkiler )

minerilizasyon; Topraklarda azot içeren organik maddelerin parçalanarak inorganik formlara dönüşmesi.

Mil: Çapları 0.002 – 0.063 mm arasındaki kum – kil arası materyal

Milli Park: Bilimsel, teknik ve estetik yönlerden, ulusal veya uluslar arası, ender bulunan doğal ve kültürel değerleri ile, koruma , dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçaları

Mineral: Cansız maddeler.Bitkilerin organik olmayan ham besi maddeleri. Demir, magnezyum, silis gibi…

Mineralizasyon: Organik maddelerin toprakta ayrışarak mineral maddelere dönüşmesi ya da toprağa mineral maddeler verilerek karıştırılması olayı.

Miselyum: Emeç. Mantar kökleri

Mist: Sisleme. Özel araçlarla suyun sis gibi küçük zerrecikler halinde yapraklara püskürtülmesi.

Modifikasyon: Aynı türdeki ani değişmeler sonucu ortaya çıkan yeni bir bitki. Yeni bir alt tür. ( Susp )

Molluskisit: Salyangoz ve sümüklüböceklere karşı ilaçlar

Monochasium: Tek kollu talkım kuruluş ( Monokazyum ) Tek yanda olan ( Simoz Çiçek kurullarında )

Monoclin: Bkz. Erdişi çiçek. Hermafrodit.

Monodelf: Stamenlerin yalnız flamentleriyle bir tüp oluşturacak gibi birleşmesi

Monohazyum: Tek yanda olan ( simos çiçek kurullarında olduğu gibi ) Monokasyum

Monoik: Tek evcikli

Monokotileden: Tek çenekli bitkiler

Monokrom: Tek renkli

Monopodial: Tek ayaklı


Multinodial: Sürgünlerde çok sayıda nodların bulunması

Multiple Meyve: Çok çiçek ve çok pistilden oluşan meyveler ( Kızılağaç gibi )

Munod: Sürgünlerde düğümsü, şişkin yerler.

Morfogeni: Bitkilerin tarihsel gelişimleri sürecinde, ekolojik faktörlere uyması. Değişmesi.

Morfoloji: Şekilbilim. Canlı – cansız varlıkların dış görünüşlerini ve biçimlerini konu alan bilim dalı

Mutasyon Zaman bakımından birbirinden uzak organizmalarda, aniden ortaya çıkan önemsiz değişiklikler. Sıçrama. Bu sebeple oluşan alt tür.

Mutlak Nem: Havada bulunan, birim hacimdeki nemin, gram olarak ifadesi ( m3/gr )

Mutualizm: Birbirine karşılıklı yararlar sağlayan ve birinin bulunmaması durumunda diğerinin felç olduğu, iki organizmanın bir tür ortak yaşam biçimi.

myrmecochory: Karıncaların tohum taşıma işi. (Biyolojide)
30-10-2006
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021