Araçlar

Bookmark and Share
Ağaçlarla İlgili Temel Kavramlar
1 – TEMEL KAVRAMLAR

Tek Ağaç
:
Ormancılık bilimleri açısından tek ağaç: kök, gövde ve taç (tepe) gibi üç ayrı organa sahip olan ve en az 5 m. yüksekliğe ulaşan çok yıllık odunsu bitkilere Ağaç adı verilmektedir.

Bu tanımı biraz daha açarsak;

Ağaç:
Boyu en az 5 metre,...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 3:49 PM - Gönderen malina

Açıktohumlular (Gymnospermae)
Name:  floem.jpg
Views: 12916
Size:  10.6 KB1. Subdivisio (Altbölüm): Gymnospermae (Açıktohumlular)
Çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkilerdir. Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Yaprakları çoğunlukla
...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 9:07 AM - Gönderen malina

Kapalıtohumlular (Angyospermae)
1. Subdivisio (Altbölüm): Angyospermae (Kapalıtohumlular)

Kapalı tohumlu Bitkiler; bitkiler dünyasının en gelişmiş olanlarını nefsinde toplamaktadır. Gelişim yönünden Açıktohumluların (Gymnospermae) üstünde bulun*maktadır.

Bu alt şubenin 300 kadar familyası, 10.000 kadar cinsi, 200.000 ka*dar türü, türlerin de bir çok çeşidi (varyetesi) ve yüzbinlerce formu vardır.
...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 9:07 AM - Gönderen malina

Bitki Sistematiğinin Kısaca Tarihsel Seyri
Bitki Sistematiğinin Kısaca Tarihsel Seyri

Bitki sistematiğinin tarihçesi M.Ö. 300 yıllarına değin inmektedir. Theophrastos (M.Ö.372-287), bu alanda ilk işlev gösteren ve botaniğin babası unvanı*nı alan yunanlı bir bilgindir. Theophrastos bitkileri dış görünüşlerine göre ağaçlar, çalılar, yarı çalılar ve ot*lar olarak ayırmıştır. Ayrıca, kültür ve doğal bitkiler olarak ta ayırmıştır. Bunlara ilave olarak, bugünkü görüşlere uyan bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitkiler olarak bir ayırımda da bulunmuştur.

Bu bilginden...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 9:07 AM - Gönderen malina

Bitki Sistematiğinde Kullanılan Genel Sözcükler
Bitki Sistematiğinde Kullanılan Genel Sözcükler

Saptama, Tayin, Belgileme, Identification, Determination :

Bir bitkinin hangi taksonomik guruba, bir başka deyişle, hangi türe ilişkin olduğunu bulma işlemidir. Eğer incelenen bitkinin adı daha önce bilinen bir türe uyuyorsa, bitkinin tayini olanaklıdır. Ancak, incelenmek*te olan bitkinin botaniksel özellikleri daha önce adı bi*linen herhangi bir türe uymuyor ve bilinen taksonlardan tümüyle ayrılıyorsa, bu türün yeni bir tür olma olasılı*ğı belirir. O zaman bu türün uluslararası botanik nomenclatürü esaslarına göre yeni bir takson...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 9:07 AM - Gönderen malina

Temel botanik terimleri
TEMEL BOTANİK TERİMLERİ

-A-


Abdomen: Karın, böceklerde vücudun son bölümü.
Absorbsiyon: Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.
Acoelomata: Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.
Aerob: Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.
Amebosit (Ameboid): Amip benzeri hücreler.
Amilaz: Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. Tükürükte bulunan haline “Pityalin" adı da verilmektedir.
Amitotik bölünme: Hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme
Amoeboid hücreler: Belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 9:07 AM - Gönderen malina

Bitkiler Aleminde Ağacın Yeri
Bitkiler Aleminde Ağacın Yeri
Bitkiler alemi yaklaşık 500 bin civarında türe sahiptir. Bunlar 7 bölümde toplanır.
1. Bakteriler
2. Mavi yeşil su yosunları
3. Algler, Esmer ve kızıl su yosunları, flagellate ve diatomeae'ler
4. Mantarlar
5. Kara yosunları
6. Eğreltiler
7. Tohumlu bitkiler

Bunlardan ilk dört tanesi, kök, gövde, yaprak gibi bölümlere ayrılmaz. Diğer 3 tanesi ise (yani: Kara yosunları, Eğreltiler, Tohumlu bitkiler) Gövdeli Bitkiler diye adlandırılır. Gövdeli Bitkilerin bir bölümü tohumlu bir bölümü tohumsuzdur.

...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 9:57 PM - Gönderen malina

Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2024