Araçlar

Bookmark and Share''P'' : "Sayfa" anlamında kısaltma (Pegina)

Paleobotanik: Jeolojik zamanlarda yaşamış bitkileri konu alan bilim dalı.

Palizat: Yapraklarda sütun şeklinde parankim doku

Palmat: Damarları palmiyedeki gibi olan yapraklar. Elsi

Palmate: El gibi (Yapraklı)

Palmatilobat: Damarlı loblu (yaprak)

Palmetum: Hurma ağacı ile temsil edilen subtropikal iklim kuşağı. Palmetum zonu, palmetum rejiyonu.

Pampa: Güney Amerikada prerilerin kapladığı alan.

Pan: Sıkışmış, sertleşmiş toprak tabakası

Panaşe; Alacalı. Aynı dalda farklı renk ve çiçek yapısı

Pandurat: Keman biçiminde (yapraklar). Panduratus

Panikula: Bileşik salkım biçiminde

Paranchim: Özek doku. Temel doku (Parankima)

Parazit: Başka bir canlının üzerindeki yaşam şekli (Asalak)

Paripennat: Yaprakçıkları çift sayıda olan pennat yapraklar

Patajen: Hastalık yapan, böyle yetenekteki organizma

Peat: Su altında yetişen bitkilerin havasız ortamda kısmen ayrışmasıyla oluşmuş organik maddeler. Turba, torf gibi.

Pedat Damarlanma: Orta yaprak damarı tabanından çıkan iki yan damarın orta damardan daha uzun olması durumu

Pedisel: Çiçekli dal

Pedokal Topraklar: Biriken kireçlerle oluşan topraklar

Pedoloji: Toprak Bilimi

Pedolojik: Toprak bilimsel, toprakla ilgili

Pedon: En küçük toprak boyutu

Petdat dmarlanma: Işınsal damarlanma

Pendonkul: Çiçek sapı (Pendonkulus)

Pendula: Sarkık. Sarkık formlu ağaç tacı

Pennat: Tüysü biçimde (yapraklar)

Pennatilobat: Lopları az derin (yapraklar)

Pentamer: Beş parçalı (çiçekler)

Perennial Çok yıllık otsu – odunsu bitkiler grubu. Köken bitkiler

Perfekt Çiçek: Tam çiçek

Pergola: Üzerine sarılıcı bitkilerin bulunduğu yapılar

Periant: Çiçekte meyve yaprağını çevreleyen örtü yaprağı. Çiçek örtüsü (Çanak yaprak, taç yaprak gibi)

Pericarp: Bkz. Perikarp

Pericarpium: Meyve kabuğu

Periderm: Sap ve kökleri dıştan saran, çoğunlukla mantarlaşmış dış doku. Dış kabuk

Perigon: Renkleri aynı olan çanak ve taç yapraklar

Perigyne: Orta durumlu

Perikarp: Tohumu saran ve koruyan eksokarp (dış tabaka), mesokarp (orta tabaka), Endokarp (iç tabaka) tan oluşan 3 tabaka. Meyve çeperi (Perikarpus). Meyve kabuğu.

Periklinal Kimera: Aynı genetik yapıdaki anaç veya kalem dokuları bir ya da birkaç hücre kalınlığında kabul gibi bir tabaka halinde diğerlerini kuşattığı aşı melezleri

Periplen: Kabuk parankimasını oluşturan meristem doku

Perisikl: Ağaçlarda merkezi silindiri çevreleyen ve ek kökleri doğuran meristem.

Periyodik: Aralıklı gelişim.

Perkolasyon: Suyun toprak içinde aşağı doğru hareketi.

Perlit: Toprağı gevşetmekte kullanılan bir silis ürünü

Permeabilite: Suyun toprak içinde hareket edebilme özelliği. Geçirgenlik.

Petal: Çiçeğin renkli olan bölümü, taç yapraklar

Petiolatus: Saplı (yapraklar için)

Petirol: Yaprak sapı

Peyzaj: Çevre düzenleme san'atı. Manzara. Dar anlamda bahçe düzenleme

PH: Bir çözeltinin asitlik derecesini belirtmeye yarayan kemiyet (P: potansiyel ile H: Hidrojen sözcüklerinin birleşmesiyle ifade edilir. 1- 14 arası skalada 7: Nötr, 1/14 olarak hesaplandığından rakam büyüdükçe derece küçülür)

Phanerophyt: Bkz. Fanerofit

Phycophyta: Alg'ler (Fikofit), su yosunları

Pheophycees: Esmer su yosunları

Phyllocladin: (Fillokladium) Yaprak gibi yeşil renkli ve yaprak işlevi yapan sürgünler

Phrygana: Bkz. Frigana

Pigment: Hücrelere renk veren madde

Piksidium: Düşen bir kapakla açılır meyve

Pinnat Yaprak: Lopları yaprak halindeki yaprak şekli

Pistil: Çiçeğin dişi organları (Gyneceum)

Pix: Katran

Plagiotrop Yatay büyüme

Plantband: Bahçelerde bodur ağaçlıklı, çimenli ve çiçekli dar ve uzun bölmeler

Plantuvar: Fide dikmeye yarar, baston şeklinde kısa ahşap çubuk (Gars Çubuğu)

Plasenta: Etene. Tohum tomurcuklarının ovaryum içinde karpellerin kenarı üzerinde bağlı olduğu doku.

Pleihozyum: Bkz. Pleiochasium

Pleiochasium: Çiçeklerde, ana saptan çok sayıda yan sapların çıktığı durum. Çok kollu talkım.

Pleron: Ağaçlarda merkezi silindiri doğuran meristem

Plumula: Tohumların gövdeciği. Embriyo tomurcuğu

Podzol'ler: Soğuk ve bol yağışlı iklim bölgelerinin, horizonlaşmış, açık renkli toprakları

Polen: Bkz. Pollen

Poli: Önüne geldiği sözcüğe "çok" anlamını veren bir önek

Poligam: Çok evcikli, (bitkilerde)

Polidami: Çok evciklilik (bitkilerde)

Polikroun: Çok renkli

Pollen: bkz. Çiçek tozu. Tozak

Pollen Borusu: Erkek hücreleri taşıyan boru. Erkek protelyum

Pollenizasyon: Tozaklanma (Polinizasyon)

Pollen borusu: Erkek Protalyum

Poşik: Bkz. Pontik

Pontik zon: Doğu Karadenizden Kırıma kadar uzanan bölge ve bu bölgenin yerel iklimi (Ponşik)

Populasyon: Aynı tür canlıların toplulukları

Porisit kapsula: Deliklerle açılır kapsüller (Gelincik gibi)

Porocid: Gözenekli (Porosit)

Porozite: Gözeneklilik. Su tutma kapasitesi

''p.p'' : "Kısmen" anlamındaki kısaltma (Proparte)

Preflorezon: Bkz. Estivasyon

Preri'ler : Kuzey Amerikanın ılıman bölgelerinde yağış ve ısının elverişsiz olduğu ve orman oluşamamış bölge

Presler Burgusu : Dikili bir ağacın yaşını saptamak için, ağacın merkezine doğru vidalanıp, ağaçtan fitil çıkaran bir alet.

preventif tomurcuk: Bkz. Provantif tomurcuk

Primer: Birincil

Primidif: Gelişmemiş. İlkel

Primula: Embriyo tomurcuğu

Proporsiyon: bahçe ve çevre düzenlemede, " uygunluk – orantı" prensibi

''Pro.syn'' : "Eş anlamlı olarak"ın kısaltılmışı ( pro synonymum )

Prostata Sürünücü. Yerde yayılan

Protalyum: Boru. Sporun çimlenmesiyle oluşan, yürek biçiminde yarı kromozomlu gametler bitkisi.

Protea: Güney Afrika Kap bölgesinde, Akdeniz florasının, funda, zeytin, fıstık çamı gibi türleriyle kaplı alanlar.

Protogin: Stigmanın polenden evvel eşeysel olgunluğa erişmesi durumu

Protofit: İlkel bitkiler. Bakteriler, algler gibi. (Protophyt)

Protonema: İlkel solucanlar

Provantif: Uyuyan

Provantif sürgünler: Dal ve gövde kabukları altında, bazen 50 – 100 hatta 200 yıl uyuyarak kalabilen tomurcuk veya gözler. Provantif tomurcuklar. Provantif gözler.

Psammoofit: Kumul bitki formasyonları (Psammophyta)

Pseuda: " Yalancı, sahte, gerçek olamayan" anlamlarında bir önek

Pseudobulb: Yalancı soğanlar (orkidelerdeki gibi)

Pseudomaki: Yalancı Maki. Maki florasının arasına karışmış, kışın yapraklarını döken bitki formları

Pseudoterminal tomurcuk: Yalancı terminal tomurcuklar

Psikro: " Nem. Havanın nemi" anlamında bir önek

Psikofit: Çok soğuk ve nemli iklim kuşağının bitki formasyonları

Psikrohore: Vejetasyon dönemi içinde gerekli bağıl nemin % 50 nin altında bulunması sebebiyle orman yetişmesi olanağının kalktığı nem sınırı.

Pteridofita: Eğrelti otları (pteridophyta)

Pteridospermae: Tohumlu eğrelti otları

Pul: Tomurcuklarda basit yapraklar

Pulluk tabanı: Pullukla sürülen topraklarda, pulluğun sıkıştırıp sertleştirdiği ve alt tabakalarla besi alışverişine olanak kalmadığı kaymaklanmış tabaka.

Pulpa: Etli mezokarp

Pülverizatör: İlaç püskürtücü aletler.

Pyramidalis: Piramit şeklinde, ehrami formda (Ağaç habitusu)

Preparat: Kimyasal mücadelede kullanılan ilaçlar, etkili madde ve dolgu maddelerinden oluşan bir karışım halindedir. Bu hazır durumdaki ilaçlara verilen isim.


Predatör: Biyolojik mücadelede zararlılara karşı kullanılan faydalı böcekler.

papnus; Tohumlarda tüy benzeri paraşüt
30-10-2006
Eski 26-12-2013, 18:08  
Cumhur Tonba
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-07-2008
Şehir: EDİRNE-ANTALYA
Mesajlar: 11,407
Portör: Kendi hasta olmadığı halde etkeni, vucudunda kısa ya da uzun süre taşıyan ve bulaştıran canlıya verilen ad.

Cumhur Tonba Çevrimdışı Kurallara Aykırı Mesajı Bildir IP  
Eski 19-03-2017, 12:28  
Cumhur Tonba
Ağaç Dostu
 
Giriş Tarihi: 08-07-2008
Şehir: EDİRNE-ANTALYA
Mesajlar: 11,407
Parankima
Diğer bitkisel dokuların arasını doldurarak onları birbirine bağlar ve desteklik sağlar. Hücreleri genellikle canlı, ince çeperli ve bol sitoplâzmalıdır.

Cumhur Tonba Çevrimdışı Kurallara Aykırı Mesajı Bildir IP  
Yazılım vBadvanced CMPS, Forum vBulletin Version 3.8.5 Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
agaclar.net © 2004 - 2021